O mne

Ahoj

Volám sa Dušan Fajnor, narodil Som sa v decembri 1978, žil Som v Trnave na spartakovskej ulici, dnes na školskej ulici, kopánka II, Trnava. V apríli 2004 mi bola priznaná invalidita o diagnózu F20.0 Paranoidná schizofrénia a Insomnia F51.8. Trpel Som takmer 16 rokov od roku vypuknutia choroby (september 2002).

Počas týchto lenivých rokov Som nabral na 11 diagnóz, a to kvoli zlému stravovaniu, zle nastavenému životnému štýlu, málo pohybu a nikotinizmusu.

Diagnózy a liečivá:
 • Kardiológia
  • Kororárna AS choroba (Ischemická choroba srdca)
  • Liečivá
   • Corvaton
    • Liečba kororárnej choroby srdca
    • Angína pektoris
   • Anopyrin
    • Liečba proti zrážaniu krvi v cievach
    • (Ne)stabilná angína pektoris
    • Pri ischemických chorobách srdca
   • Trombex
    • Liečba proti zrážaniu krvi v cievach
    • Trombóza

 • Diabetológia
  • Diabetes Melitus typ 2
  • Liečivá
   • Siofor
    • Liečba cukrovky
    • Od inzulínu (ne)závislá cukrovka

 • Endokrinológia
  • Hypotyreóza
  • Liečivá
   • L-Thyroxín
    • Liečba zníženej funkcie štítnej žlazy

 • Psychiatria
  • F20.0 Paranoidná schizofrénia
  • Liečivá
   • Depakine chrono
    • Liečba znižovanie epileptických záchvatov a mánie
   • Cisordinol
    • Liečba schizofrénií, a iných príbuzných psychóz
    • Liečba mánií a kontroly nepokoja
    • (Anti)psychotikum
    • (Neuro)leptikum
   • Kventiax SR
    • Liečba schizofrénie
    • (Anti)psychotikum
  • F51.8 Insomnia
  • Liečivá
   • Akýkoľvek liek na spanie
   • Nespavosť

 • Interné
  • Artériová hypertenzia
  • Liečivá
   • Bisocard
    • Liečba znižuje vysoký krvný tlak
    • Ischemická choroba srdca
   • Prenessa
    • Liečba znižuje vysoký krvný tlak
  • Hypecholesterolémia
  • Liečivá
   • Ezén
    • Liečba znižuje zlý cholesterol a zvyšuje ten dobrý
   • Nolpaza
    • Liečba proti tvoreniu sa kyselín v žalúdku a v črevách
    • Pálenie záhy
  • Intolerancia statínu
  • Obezitas exogemes BMI 38,8
  • Steatóza pečene
  • Nikotinizmus
Počas tejto choroby Som odpracoval cca 5. rokov (do)posiaľ. V pláne mám sa zamestnať, alebo riadiť, či investovať do IT technológii, konkrétne do programovania. Momentálne prechádzam kurzami. Plán je do osem rokov (rok 2029) sa vypracovať na programátora IT technológií. 

Mám pred sebou ešte polovičku pracovného života a (ne)mienim ho len tak tu presedieť. Momentálne mi popri dôchodku chýba na stravu. Žijem u rodiča. Chcel by Som prejsť na zdravé stravovanie, na zdravý životný štýl, teda mojim cieľom je osamostatniť sa, byť finančne (ne)závislí, mať finančnú slobodu.

Či sa mi to podarí ukáže čas!
Želám a prajem Vám veľa zdravíčka a kopec voľného času na seba. S pozdravom:

Dušan


Práve Som vstal!

Dušan Fajnor

Dušan Fajnor

Adresa: • Školská 20 • 91701 Trnava • Slovensko • Tel. č. +421335505034 • Mob. č. +421940 898 806
Web: • Blog • Poznámkový blok poúžiatela Dušan
Sociálne siete: • Facebook • Twitter • Pokec na azete
Mail: • dusan.fajnor@gmail.com • dusan.fajnor@hotmail.com • dusan.fajnor@outlook.com • dusan.fajnor@azet.sk
Fórum: • Schizofórum • Lipka • Slovak fórum
Kurzy: • ITnetwork • Isibalo • B-akadémia
MMK: • (e)Knihy • (audio)Knihy • Myšlienkové mapy

Stručne o mne:

Celé meno - Dušan Fajnor
Funkcia - duchovný majster a učeň, jogín, študent matematiky, fyziky a chémie, študent IT technológií, knihomol, študent psychiatrie a psychológie a dôchodca, žiak bojového umenia a tanca, šípkový a šachový amatér
Záujmy a koníčky - Čítanie, doživotné vzdelávanie, meditácia vhľadu a meditácia Stop, dýchanie prany, kontemplovanie, manifestovanie, vizualizovanie, afirmácie a sugescie, modlitby a odpúšťania, šípky, šachy, bojové umenie, tanec, prechádzky, beh, bycikel, pes, film, hudba, hry
Vzdelanie - SPŠ Strojnícka, SOU Energetické
Zamestnanie - Dôchodca
Bydlisko - Spartakovská 4, Školská 20, Trnava
Stav - Voľný, (ne)závislý, slobodný, flexibilný, kreatívný, pozorný, vytrvalý, ochota riskovať, vedenie a riadenie ľudí
Podrobnosti o rodine - U rodiča
O obchodných vzťahoch - Vyhľadávam finančnú príležitosť, kontakty a konexie
O politických postojoch a názoroch - Sloboda slova, demokracia, právo voliť
Filozofické názory - Filozofia prázdnoty, samota a samotárstvo
Psychológia - Transcedencia a transformácia prejaveného, (psycho)analýza a dedukcia, (psycho)syntéza a indukcia
Vierovyznanie - ateizmus "(bez)božnosť, (boha)prázdnosť, (neznaj)božnosť", teizmus "učenie pripúšťajúce reálnu existenciu boha na zemi a jeho pôsobenie"
Pôsty - týždenný pôst, doživotný a posmrtný celibát, sexuálna zdržanlivosť

6 komentárov:

 1. Chcel by som byť ateista!

  Ale pripúšťam v sebe možnosť existencie Ježiša Krista. Pred pár desiatkami rokov, Som bol svetkom zjavenia symbolu premeny "duchovnej zmeny", svetkom zjavenia kríža.

  Je tu možnosť, že Som skorej teista "učenie pripúšťajúce reálnu existenciu boha na zemi a jeho pôsobenie" ako ateista "(bez)božný, (boha)prázdný a (neznaj)bozný".

  Nič iné mi (ne)ostáva, len si tento kríž, symbol premeny, niesť celým svojím životom. Môže byť človek aj veriacim a zároveň (ne)veriacim? To sú dva protiklady! A tie sa majú navzájom dopĺňať!

  Jedno je ale isté. Jednota a harmónia protikladov nám udáva, že ich zmyslom je splynutie v jedno, teda ani to a ani to.

  Ako príklad uvediem jednotu a harmóniu sna z realitou, čo znamená (ne)sen.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. A pravou podstatou "ja" je tak individualita oslobodená od vlastne osobnosti "faloše, pretvárky a fasády". V meditáciach "Som" čo znamená Bytie a mimo meditácii "nie Som", čo znamená (ne)Bytie. V stave smrti Som tak nikto a nič! Úplná prázdnota a ničota!

  Dobrou otázkou je, prečo nikto a nič! Ako Som hore v príspevku uviedol disociačné heteresugescie o mne, teda lepšie povedané, heterosugescie smerujúce na moje eGo, na jeho okraj, ktorého sa všetko týka a dotýka. Protikladom je Bytie, ktorého sa nič (ne)týka a (ne)dotýka. Môj stred je večne (ne)dotknuteľný.

  Ich čini sú ich vec. (Ne)môžete ma prinútiť aby Som niečo urobil! Už nie Som otrokom. Som slobodným človekom. Ich urážky sú ich vec, môžu sa týkať a dotýkať okraja, ale nie môjho stredu. Môj stred je večne (ne)dotknuteľný.

  Z toho dôvodu sa pokúšam umrieť. Mám na mysli tú psychickú smrť, kde sa na moje eGo zabudne, bude naveky vytesnené, zabudnuté, či potlačené do (ne)vedomia. Tu dole nižsie prikladám môj pohľad na smrť.

  Vykúpenie duše z (pod)rúčia ľudského tela
  Píše sa, že na to, aby sa duša už (ne)inkarnovala do hrubého ľudského tela je za potreby, aby duchovná bytosť "duša" prežila v ľudskom tele všetky jeho ľudské prežitia. Potom sa duša tak povediac vykúpi a už viacej sa (ne)inkarnuje do druhého hrubého ľudského tela.

  V stave bežnej smrti:
  Po večierke počas spánku (od)umiera prejavené eGo, emočné telo bolesti, schizo systém "psychické hovno a (ne)čistý (schizo)psychický systém, či (ne)čistý (schizo)súbor vedomia". (Od)umiera tak (ne)čistý (auto)komplex a (ne)čisté duševné schopnosti. Ráno sa tak prebúdzame ako čisté a číre Bytie, alebo (ne)Bytie.


  Už nie sme to alebo kto, kde sme boli včera, pred včerom, pred týždňom, či pred mesiacom a rokom. Sme nikto a nič. Sme ničota a prázdnota. Sme pravá podstata ja, individualita oslobodená od vlastnej osobnosti "faloše, pretvárky a fasády". Nachádzame sa v samote, sme samotári.

  V stave vyššej smrti:
  Spolu s prejaveným eGom a schizo systémom (od)umiera aj hrubé telo. Duchovná bytosť "duša" si na onen svet "duchovný posmrtný život" berie so sebov jak psyché systém a psycho systém, tak aj zážitky, skúsenosti, vedomosti (zo)snulého... Duša sa potom inkaruje do druhého tela.

  V stave najvyššej smrti:
  Spolu s prejaveným eGom a schizo systémom (od)umiera jak hrubé telo, tak aj jemné krehké energetické telo. Duchovná bytosť "duša" si na onen svet "duchovný posmrtný život" berie so sebov aj jemné krehké energetické telo. Duša sa tak (roz)plýva, (roz)púšťa, (roz)trúsa a (roz)prašuje v prázdnote a ničote ako aj sa duša mení a premieňa v túto prázdnotu a ničotu. Duša sa už do druhého tela (ne)inkarnuje, ale ostáva večne v duchovnom posmrtnom živote.

  V stave absolútnej smrti:
  Spolu s prejaveným eGom a schizo systémom (od)umiera jak hrubé telo, tak aj jemné krehké energetické telo, spolu s dušou, ktorá zaniká a spolu s ňou aj duchovný posmrtný život. Duša sa už (ne)inkarnuje. Je len ničota a prázdnota.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Kto ale v skutočnosti Som z môjho pohľadu?
  Tu to popíšem asociačne "z pohľadu mojich očí"a (auto)sugestívne (vlastné hlboké presvedčenia)! Začnem tým, že Som nikto a nič! Nie Som! Mimo spoločnosť ľudí a mimo verejnosť, teda v meditáciach, Som všímavý pozorovateľ. Čo znamená (seba)uvedomujúci, vedomý, tichý, prítomný, bdelý, vnímavý, empatický, a dýchavý pozorovateľ.

  Ako (seba)uvedomujúci pozorovateľ Som"zdravý, prirodzený, múdry, staviam do popredia (u)vedomenie, minulé životy". Ako vnímavý pozorovateľ Som tak zrakový, sluchový, hmatový, čuchový a chuťový.

  Na verejnosti v spoločnosti druhých ľudí používam ako základné spôsoby správneho prístupu k ľudom následovné:

  (Ne)kritizujem, (ne)odsudzujem a (ne)stažujem sa! Poctivo a úprimne oceňujem druhých. Svoje uznanie im dávam najavo. Vzbudzujem v druhých naliehavú chuť splniť požadovanú úlohu.

  Ako obľúbený spoločník sa úprimne zaujímam o druhých. Usmievam sa. Pamätám si, že každému znie jeho meno príjemne a je pre neho tým (naj)dôležiteším. Dokážem počúvať. Povzbudzujem druhých, aby hovorili o sebe. Hovorím (predo)všetkým o tom, o čo sa zaujímajú druhí. Dávam druhému najavo, že si (u)vedomujem jeho osobnú dôležitosť a robím to úprimne.

  Na získavanie si druhých na svoju stranu sa vyhýbam hádkam. Viem, že spor vyhrá ten, kto sa (ne)háda. Ukazujem druhým, že rešpektujem ich názory a nikdy nikomu (ne)hovorím, že sa mýli. Ak sa mýlim, uznám svoj omyl rýchlo a ochotne. Pri riešení sporných situácií začínam vždy priateľsky. Navádzam druhých ľudí hneď od začiatku na kladné (od)povede. (Ne)chávam hovoriť druhého. Presvedčiavam druhého, že nápad vznikol v jeho hlave. Snažím sa na veci nazerať očami druhého. Beriem ohľad na predstavy a želania druhého. Predpokladám, že druhý sú charakterní a dovolávam sa ušlachtilých pohnútok. Vyjadrujem svoje myšlienky príťažlivým spôsobom a prebúdzam v ľudoch túžbu vyniknúť.

  Ako skutočne vodcovská osobnosť, začínam vždy chválou a úprimným uznaním. Na chyby upozorňujem (ne)priamo. Kým začnem niekoho kritizovať, hovorím najprv o svojich chybách. Prikazujem otázkou namiesto priamich rozkazov. Umožnujem druhým, aby si zachovali vlastnú tvár. Vyzdvihujem aj to najmenšie zlepšenie, pochválim každé zlepšenie, Som úprimný v uznaní a (ne)šetrím cháľou. Dávam druhým najavo, že mám o nich, len tú (naj)lepšiu mienku, aby sa podľa toho správali. Povzbudzujem druhých. Nazanačujem im, že chyba sa dá ľahko napraviť. Snažím sa, aby ľudia robili rady to, čo sa im navrhuje.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Popíšem vám teraz moju osobnosť ako ju vnímajú druhí, teda aj tí, ktorím sa javím naokolo. Budem sa držať disociácie "z pohľadu druhých očí" a heterosugescie "presvedčivé prianie a želanie druhého".

  Tento pohľad na mňa samotného z pohľadu druhých očí pochádza zo skresleného, iluzórneho, (ne)reálneho, a (ne)skutočného sveta, sveta ktorého nie Som súčasťou, sveta ktorý nieje totožný s mojou skutočnou realitou. Je to svet psychický, duševný, kde vládne rozvoj duševného tela "skutočný svet klamov, subjektívný svet" a jeho duševné schopnosti "hypnotizmus, telepatia, jasnozrivosť"

  Do tohto sveta patria bytosti z TV a rádia, bytosti v dome, či záhrade, bytosti vonku na ulici a nebi, vonku v dopravných prostriedkoch, všade tam kde kinetická sila vydáva zo seba zvuk a pazvuk v podobe hlasov a slov.

  Kto teda Som z ich pohľadu?
  Som svinská, humusná, špinavo lepkavá sviňa. Doštaný, dosraný a hrbatý Big Boss "Veľké zviera", mafián a gangster, ktorí nikomu nič (ne)praje a (ne)šéfuje. Som debil, debilko, somár, blbec, blbeček, dilino, dilinko, trtko, panic, blázon, blázonko, idiot, debilný kokot, kokot a čo ja viem aká ešte sviňa!

  Som hlúpy, sprostý, (ne)vedomý, (ne)vediaci, (ne)pochopený, večne (ne)spokojný, frustrovaný blbbeček. Som čierny čarodejník, ktorý (ne)zmyselno a do (ne)konečna bojuje s tímato bytosťami.

  Každý si nič odomňa (ne)praje a (ne)želá, len to aby Som ich počúval a tak im všetko dobré do života šéfoval, čaroval, myslel, (roz)mýšlal, (pre)mýšlal, (u)važoval, (z)važoval a (roz)jímal, ináč sa na mňa spustí lavina kritiky, (po)sudzujúcich a (od)sudzujúcich slov. Podľa nich Som miestami aj biely čarodejník.

  Hlasy a slová: To sú hlasy a slová ich vlastného eGa ako (ne)vedomé hlasy a slová typu: nálepkovanie a škatuľkovanie, súdenie a obviňovanie, klamanie a ohováranie, preklínanie a zaklínanie, rozkazovanie a prikazovanie, zošmiešňovanie a strápňovanie, dyklovanie a pendlovanie, ovládanie a riadenie, vedenie a manažovanie...

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Ako je to so mnou po psychickej stránke?

  Počujem hlasy a slová. Tieto hlasy a slová sú buď vydavajúce sa za mňa ako mužský princíp, ale sú aj hlasy a slová ktoré sa vydávajú za moju polovičku, súčiastku mozgu a to ako ženský princíp.

  V prvom prípade, teda hlasy a slová mužského princípu, vydavajúce sa za mňa, sa nachádzajú len vo mne ako (super)eGo "(nad)ja a (super)ja". Vo mne sú ako jemné krehké energetické telo okrem fyzického, hrubého tela aj astrálnym telom a taktiež duchovným telom.

  V druhom prípade, hlasy a slová ženského princípu, vydavajúce sa za mňa sa nachádzajú ako vo mne "duševné telo"tak aj vonku na ulici na nebi "éterické telo", v dopravných prostriedkoch "vesmírne telo" a v kinetickej pohybovej sile vydavajúcej zvuky a pazvuky, ako napr. tečúca hovoriacia a mysliaca voda, hovoriacia a mysliaca motorová píla, hovoriacie a mysliace pneumatiky áut, ba dokonca zoohalucinácie ako hovoriace a mysliace vrabce, či psy...

  V tomto prípade sú hlasy a slová vydávajúce sa za mňa ako (alter)eGo "druhé ja", čo znamená ID "on, ona, ono, oni", ako eGo "ja", ako eCHo "ozvena, hlásenie" a ako (super)eGo "(nad)ja a (super)ja".

  Keď si uvedomujem alter eGo v sebe, tak sa automaticky (pre)transformuje do eCHa, kde si uvedomujem túto súčiastku, polovičku, ženský princíp duševného jemného energetického tela.

  Jemným krehkým energetickým telom ženského princípu tu je éterické telo nachádzajúce sa mimo mňa vonku na ulici na nebi, ďalej duševné telo nachádzajúce sa vo mne a nakoniec vesmírné telo nachádzajúce sa v dopravných prostriedkoch.

  Všetky tieto telá ženského princípu sú mysliace a hovoriace bytosti. Sú to iracionálné, intuitívné a citové osobnosti. Na základe ich (pred)tuchy a prežívaného pocitu ovládajú myseľ naokolo. A to tak, že skáču do raportu ľudí, ktorí komunikujú buď s niekym, alebo okolitým svetom "blázni".

  Výsledok je potom taký, že za pomoci tejto (pred)tuchy a prežívania emočného tela bolesti patriace môjmu eGu, ľudia naokolo, ale aj v TV a rádiu reagujú a prejavujú sa tak ako reagujú prejavujú. Viď príspevok vyššie, kde Som sa zmienil o mne a disociácii.

  Totiž hlasy a slová majú tendenciu tušiť moju osobnosť ako eGo... a ho cez ľudí (po)sudzovať a (od)sudzovať negatívnymi výrazmy a pojmamy. Málo kedy dôjde aj k pozitivizmu.

  V tomto prípade sa hlasy a slová mne javia ako narušiteľom psychiky a tak isto škodcom a parazitom psychiky. Škodca, parazit t.j. kat, kazateľ, veľký sudca. Ich nástrojmi sú jed, otrava, výrus, rakovina...

  Keď to zhrniem, ženský princíp jemného krehkého energetického tela má predtuchu prežívania emočného tela bolesti môjho eGa. Čoho následkom sú vedené na moje eGo negatívné aj pozitívné ataky, zo strany okolia.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. A ako je to so mnou po (ne)psychickej stránke?

  Jelikož trpím halucináciami "vnemové klamy" typu (po)sudzujúcich a (od)sudzujúcich hlasov a slov, bludmy "mylné hlboké presvedčania" a psychózamy "šírila sa hystéria strachom" Som veškerý psychický súbor vedomia "myseľ, sen, eGo, predstavy... (auto)komplexy, afetky", psychické hovno "nečistoty - (ne)správny duchovný postoj" transcendoval, (pre)transformoval, či (od)automatizoval na (ne)psychický súbor vedomia "(ne)myseľ, (ne)sen, Bytie...", na čistoty "správny duchovný postoj".

  Svojim žitím a Bytím dennodene praktizujem meditovanie "meditácia vhladu, meditácia STOP, dýchanie prany a kontemplovanie", čo mi pomáha upokojovať a trancendovať, či transformovať (ne)čistoty "(ne)správny duchovný postoj" myseľ, sen, eGo... na opak.

  Po (ne)psychickej stránke existuje iba moja skutočná realita, ktorej nie sú súčasťou bytosti z druhého, iného sveta "hlasy a slová". V mojom (ne)psychickom svete "skutočnej realite" patria doň ľudia, ktorých poznám a Som snimi v blízkom kontakte. To znamená, že psychický, duševný svet "skreslená, iluzórna, (ne)skutočná a (ne)reálná realita (ne)totožná s mojou" je len kúskom papiera v knihe denníkov.

  V mojom (ne)psychickom svete "skutočnej realite", sú všetci muži chápaní mojou pravou podstatou "ja", bytostným "ja", individuality oslobodenej od vlastnej osobnosti "faloše, fasády a pretvárky". A všetky ženy sú mojimi matkami, v ktorých Som sa zrodil.

  OdpovedaťOdstrániť